ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง