ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านชายทะเล ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางตะพาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดรัตนาราม ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางฉนาก ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางมะขาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนปากพนังพณิชยการ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนสตรีปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยา ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดธาราวดี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนสหมิตรวิทยา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนฝ่าวัดพระบาทราษฎร์บำรุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดมหหิสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนอนุบาลปากพนัง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านราษฎร์สงวน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านบางแรด ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดท่าพระญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากตรง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดแจ้ง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดเกาะจาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนโสภนคณาภรณ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านบางคุระ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางศาลา ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดบางเข็ม ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนวัดสระเกตุ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง