ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางรูป (ทุ่งใหญ่) ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดใหม่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดขนาน ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควนคลังสวนสิทธาราม ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งสังวิทยาคม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านก่องาม ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชร ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนควนลำภู ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านใสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการะ ถ.หลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านพอโกบ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ถ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านเกาะรอม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางตะเภา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางปรน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านคลองโอม ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง