ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดนิคมคีรี ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง