ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดควนชม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง