ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษา ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนอนุบาลทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนตันติวัตร ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง