ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนกาญจนศึกษา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเสริมปัญญา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเจริญวิทยา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง