ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากเจา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านเราะ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดน้ำตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง