ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากเจา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านเราะ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดน้ำตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปทุมมานุกุล ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนอนุบาลอุบลวิทยา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนทุ่งชน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนใหม่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหญ่รัตนโพธิ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประทีปวิไลศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดใหม่ท่าสาย ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านฉาง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง