ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยา ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดปากควน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง