ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านกุมแป ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดสุกการาม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยา ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดปากควน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านห้วยโส ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านบางน้อย ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควรชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนยาว ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านลานนา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนอัลฆอลีฟาตุ้ลกอดารียะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดควนใส ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านตรอกแค ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านไสกุน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง