ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางปรง ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านดอนตะโหนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนสระโพธิ์วิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง