ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดบางไทร ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดป่าระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านหัวลำพู ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเหมก ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านสระกำ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดโคกกะถิน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางปรง ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบางหว้า ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านดอนตะโหนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเภาเคือง ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนอนุบาลวิจิตร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านท่าขนาน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนสระโพธิ์วิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนเชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง