ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านป่าพาด (ปรีชามิตร) ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง