ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านสันยูง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดปะ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนชุมชนลานสกา ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านย่างซื่อ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนบ้านคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านตลาด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (มัธยม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (ประถม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดสรรเสริญ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดวังหงส์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง