ค้นพบจำนวน 734 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซ.โพธิ์ยายรถตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านแขวงเภา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนบ้านโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านในเพลา ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านคลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดสุชล ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านยางโพรง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดเขาพนมไตร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านฉาง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนอนุบาลโชติกร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านต้นจันทร์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (จินดามัยคุณ) ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากลง จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดเปียน จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านนบ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านปากเจา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนากุน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านเราะ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านพังหรัน จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดน้ำตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดเทวดาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระหมาย ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชลธาราม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสะพานหัน จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนขุนทะเล จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปทุมมานุกุล ถ.ท่าศาลา-สิชล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนอนุบาลอุบลวิทยา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดนางตรา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนเคียนศิริ จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนทุ่งชน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนชุมชนใหม่ ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนในตูล จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง