ค้นพบจำนวน 4,311 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 44
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ซ.โพธิ์ยายรถตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ซ.ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ซ.89 จ.ตรัง 92110
โรงเรียนบ้านบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนวัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนประชาพัฒนา ถ.เพชรเกษม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนวัดดอนยาง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านเนินทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ถ.รัฐประสงค์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
อุทยานการศึกษาโรงเรียนธรรมเจริญ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านบนไร่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านบึงลัด ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านตาหงษ์ ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนประชานิคม 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านยายไท ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านกลาง ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านดอนทราย ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 25 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนปะทิววิทยา ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนชุมชนประชานิคม ถ.ประวัตินิคม ซอย 3 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนวัดนาสร้าง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ถ.เทศบาล 8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนอนุบาลเนินสันติ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหัวว่าว ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านหาดใน ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนประชาสันติ ถ.เทศบาล 8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านดอนเคียม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านรับร่อ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนบ้านน้ำขาว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (วัดสามัคคีชัย) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนวัดวังครก ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนวัดปากด่าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนบ้านจันทึง ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนเขาพาง ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงเรียนบ้านทุ่งวัดแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านศาลาลอย ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนบ้านสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนบ้านคลองเงิน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนวัดบางลึก ซ.บางลึก 3 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนวัดดอนเมือง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนหนองจิก ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหินวัว ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนอนุบาลชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหนองส้ม ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง