ค้นพบจำนวน 274 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซ.หัวหิน 35 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซ.ปข. 1043 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเขต 4 ซ.หัวหิน 124 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ซ.รพช. ปข. 2003 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์(คณะบริหารธุรกิจ) ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ.ปข. 1035 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.3301 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ซ.หัวหิน 6 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านละเมาะ ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา ซ.หัวหิน 9 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ซ.ปข. 1049 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ถ.,พัฒนา, ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนวไลย ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองเหียง ซ.3218 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนไกลกังวล ซ.หัวหิน 35 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนหนองพลับวิทยา ซ.3301 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนสมถวิลห้วยมงคล ซ.3219 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนไกลกังวลฝ่ายอนุบาล-ประถม ซ.หัวหิน 54 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองซอ ซ.3219 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ซ.3218 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนสมถวิล ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนดรุณศึกษา ซ.หัวหิน 53 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนหัวหิน ถ.,ศีลวัตรวิมล, ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ซ.3218 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์(สันติภิรมย์ภักดีอุปภัมภ์) ซ.ปข. 1043 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ถ.ทิพยกานต์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ซ.3218 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ซ.หัวหิน 87 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ซ.ปข. 1004 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนอานันท์ ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านวังข่อย ซ.ปข. 4030 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ ซ.หัวหิน 87 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านทับใต้ ซ.ปข. 1004 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ซ.ปข. 1004 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.ปข. 4030 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ซ.Hua Hin 101 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านหนองหอย ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านวังยาว ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิท พลอยน้อย อุปถัมภ์) ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนเชวงศ์ศักดิ์ศึกษา ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านวังก์พง ซ.วัดพงเบญจพาส ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนรักษ์วิทยา ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนวิเศษวิทยา ซ.3168 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ซ.3168 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนวิเศษศึกษา ซ.สุระปาณา ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ซ.พรายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ซ.ปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ซ.พรายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนกำเนิดวิทยา ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนวันทามารีอา ซ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ซ.หนองยิงหมี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วังประชาสงเคราะห์) ซ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ซ.รัฐบำรุง 43 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ซ.รัฐบำรุง 43 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านปรือน้อย ซ.ปข. 4008 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงคล้าประชาสรรค์) ซ.3168 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ซ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนเมืองปราณบุรี ซ.ปข. 1036 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองตาเมีอง ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โรงเรียนบ้านหนองกา ซ.รพช. ปข. 2003 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) ซ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ปข. 4008 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ซ.ปข. 1021 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านลาดวิถี ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ซ.4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว ซ.ปข. 4020 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านเนินกรวด ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ซ.4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านศาลาลัย ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านพุใหญ่ ซ.ปข. 4020 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ซ.4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหนองไทร ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านพุน้อย ซ.ปข. 4020 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว ซ.ปข. 4020 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ซ.ปข. 1053 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ซ.4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง