ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร) ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเพชรสุวรรณ ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประชาประชาสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดต้นสน ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดลักษณาราม(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) ซ.3176 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านแหลม ซ.เทศบาล 26 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดในกลาง ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางลำภู ซ.ชลประทาน ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) ซ.พบ. 3065 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ถ.สิริประชาราษฎร์พัฒนา ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ซ.อบจ. 5001 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนเอี๊ยะฮ์ยาอียะฮ์เพชรบุรี ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนพัฒนอิสลาม ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านเหมืองกลาง ซ.พบ. 6022 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง