ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิตร) ซ.เทศบาลบ้านลาด 18 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ซ.พบ. 6020 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดใหม่ประเสริฐ(ปุ่นประสิทธิ์) ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง