ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านแหลมทอง ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหว้า ซ.พบ. 73038 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านไร่โคก ซ.พบ. 6020 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดจันทาราม ซ.พบ. 3204 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองกาทอง(ม่วงนิรมิต) ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิตร) ซ.เทศบาลบ้านลาด 18 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) ซ.พบ. 6020 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ซ.พบ. 6020 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดใหม่ประเสริฐ(ปุ่นประสิทธิ์) ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจบำรุง) ซ.พบ. 3006 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.พบ. 6020 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดถ้ำรงณ์ ซ.พบ. 1014 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองแก ซ.พบ. 4008 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ซ.พบ. 4024 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง