ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน ซ.พบ. 4007 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ซ.พบ. 4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านสารเห็ด ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่ามะริด ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ซ.โยธาธิการ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง