ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ ซ.3499 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดวังไคร้ ซ.3499 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ ซ.พบ. 8001 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ ซ.พบ. 4019 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง