ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลอำเภอท่ายาง ซ.ท่าคอย 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าคอย ซ.ท่าคอย 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนท่ายางวิทยา ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนเกษตรบ้านบึงกระจับ ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าเหว ซ.พบ. 4024 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎรษ์อุปถัมภ์) ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) ซ.พบ. 3499 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง