ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่ายาง ซ.3187 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองบ๊วย ซ.โยธาธิการ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง