ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านดอน ซ.Nong Ta Pot ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 7(บ้านหนองตาพด) 7 ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 3(วัดเนรัญชรา) 3 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ซ.สะอาดเอี่ยม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ซ.นิติธร 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร) ซ.นิติธร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 1 ซ.ราษฏรพลี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 8(สวนสนชะอำ) 8 ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ซ.บ่อแขม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไทรย้อย ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ซ.ชมนิเวศน์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนนานาชาติแสตมฟอร์ด ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง