ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซ.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านบ่อไร่(ร่วมจิตอนุกูล) ซ.โยธาธิการ ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านสระพระ ซ.เพชรเกษม ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนวัดหนองศาลา ซ.3174 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านบางเก่า ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านเนินทราย ซ.3174 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านนายาง ซ.3174 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา) ซ.3174 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านร่องระกำ ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ซ.พบ. 1027 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอน ซ.Nong Ta Pot ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านบางเกตุ(สุราทิพย์อุปถัมภ์) ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 7(บ้านหนองตาพด) 7 ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ซ.เพชรเกษม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนชาวไร่ ซ.เพชรเกษม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 3(วัดเนรัญชรา) 3 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ซ.สะอาดเอี่ยม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ซ.นิติธร 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร) ซ.นิติธร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 1 ซ.ราษฏรพลี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี ซ.3203 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 8(สวนสนชะอำ) 8 ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านหุบกะพง ซ.3203 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ซ.บ่อแขม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านพุหวาย ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไทรย้อย ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ซ.ชมนิเวศน์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตุตราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 1001 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ซ.พบ. 1010 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ซ.พบ. 1010 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง) ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านรางจิก ซ.พบ. 1001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ซ.เพชรเกษม ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา ซ.อบจ. พบ. 5001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ซ.พบ. 2069 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนนานาชาติแสตมฟอร์ด ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ซ.อบจ. พบ. 5001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านหนองคร้า ซ.พบ. 2069 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง