ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองไร่ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านหนองลาน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนฃฐิติวิทยา ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ถ.เทศบาล 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา ซ.เทศบาล 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง