ค้นพบจำนวน 69 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา ซ.3040 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านแจงงาม(เริงสำราญอุทิศ) ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ซ.3356 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดหนองลาน ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย(พิริยะประชาวิทยาคาร) ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านดอนรัก ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ซ.เลียบคลอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ซ.3081 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดสนามแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดดอนชะเอม ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนอนุชนศึกษา ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดทุ่งประทุน ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนราษฎรบำรุง ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนเทพวิทยา ซ.รบ. 3012 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ซ.แสงชูโต 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านหนองไร่ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านหนองลาน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม ซ.รพช. ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชษฐ์วงศ์ 1) ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนฃฐิติวิทยา ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านหนองกรด ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ซ.รพช. ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนทิพย์พิทยา ซ.สุขาภิบาลหวายเหนียวสาย 2 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ซ.รพช. กจ. 3225 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ถ.เทศบาล 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา ซ.เทศบาล 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดหวายเหนียว ซ.สุขาภิบาลหวายเหนียวสาย 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ซ.3453 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดหนองพลับ ซ.3209 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดดงสัก ซ.เทศบาล 1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดคร้อพนัน ถ.สุขาภิบาลท่าไม้สาย 9 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ซ.3209 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ซ.3394 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ซ.รพช. ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านเขาช่อง ซ.3209 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ถ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว ซ.รพช. กจ. 5099 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวินัยนุกูล ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 18 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนท่าพระเนียง ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.โยธาธิการ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดรางวาลย์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนดอนสามง่าม ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น ซ.โยธาธิการ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านชายธูป ซ.โยธาธิการ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดเขาใหญ่ ซ.รพช. ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง