ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 6 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ถ.,วังสารภี 12, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ถ.เทศบาลบำรุง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านทัพศิลา ซ.รพช. ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านโป่งปัด ซ.รพช. ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนวัดนาพระยา ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านหลุมหิน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านหนองหอย ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านวังด้ง ซ.โยธาธิการ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนวัดถ้ำขุนไกร ซ.รพช. 3158 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนกาญจนบุรีเก่า(อุดมราษฎร์วิทยา) ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านจันอุย ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทพสิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนวัดลาดหญ้า ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านท่าหวี ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร ซ.3199 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านพุเลียบ ซ.รพช. 3050 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ซ.3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนกาญจนจินดา ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ซ.3305 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี ถ.เจริญสามัคคี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ซ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านหัวนา ถ.,หัวนาล่าง 8-วังสารภี 12, ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านชุกกลุ่ม) 4 ถ.แม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านหัวหิน ซ.3305 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดหัวเขาพุประดู่(วัดมหาราช) ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนบ้านวังสารภี ซ.324 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ถ.ถาวรวิถี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนถาวรวิทยา ถ.โรงหีบอ้อย 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทศบาล 1 1 ถ.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบวรวิทยาอนุบาล ถ.อู่ทอง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนเทศบาล 2 2 ถ.บูรณะโกศล อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ถ.บูรณะโกศล อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนสิทธิศึกษา ถ.บูรการโกศล อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ถ.หลักเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดบ้านยาง ซ.3305 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี ซ.3228 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนเทศบาล 5(กระดาษไทยอนุเคราะห์) 5 ถ.เตาปูน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถ.ไชยชุมพล อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ถ.,แสงชูโต 40, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านเขาตอง ถ.,เลี่ยงเมือง 1, ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดพุน้อย ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) 3 ถ.,แสงชูโต 18, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านเขาปูน ซ.3228 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวิสุทธรังษี ถ.,แสงชูโต 2, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง ซ.3429 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา ซ.3229 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านเกาะสำโรง ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านวังลาน ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านท่าอ้อ ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านวังหมึก ซ.3445 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดลุ่มโป่งเสี้ยว ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านวังเย็น ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านโป่งนก ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดนากาญจน์ ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ซ.3085 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู ซ.รพช. ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประตูด่าน ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง