ค้นพบจำนวน 439 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนม่วงเฒ่า ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ซ.ท่ามะขาม 6 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ถ.,วังสารภี 12, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ถ.เทศบาลบำรุง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนประชากิจอนุสรณ์ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ซ.รพช. กจ. 3024 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์(มร. เจอร์เก้น) ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ซ.AH123 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านอูล่อง ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนประชามงคล ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านองหลุ ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านนาสาน ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนประชาพัฒนา ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านไร่ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านองสิต ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ซ.3488 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ซ.กจ. 3009 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านจันเดย์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ซ.3488 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ซ.รพช. กจ. 3131 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.รพช. กจ. 3114 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย ซ.3488 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านพยอมงาม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ ซ.รพช. กจ. 3056 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านดินโส ซ.รพช. กจ. 3204 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ซ.รพช. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนคุรุสภา ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนเสรี-สมใจ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านสามหลัง ซ.3480 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนวัดปรังกาสี ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านวังผาตาด ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.3488 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา ซ.3306 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านดงเสลา ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนวัดใหญ่ภูมิเจริญ ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหินแหลม ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ซ.3390 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ซ.3306 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ ซ.3306 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหินดาด ซ.AH123 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านปากนาสวน ซ.3199 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านด่านแม่แฉลบ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ(วัดเลาขวัญ) ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ซ.3306 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านเขามุสิ ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านน้ำมุด ซ.รพช. ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ซ.AH123 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านเขาวัง ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ซ.AH123 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหนองจั่น ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ซ.AH123 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ซ.AH123 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหลังเขา ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง