ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านไม้กะพง ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง