ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนต้นแบบระดับตำบล ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง