ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ซ.ตก. 4017 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนอรุณเมธา ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ซ.ตก. 4014 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ซ.ตก. 4007 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนต้นแบบระดับตำบล ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านยะพอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านมอเกอ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านวาเลย์ ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง