ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านปูแป้ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปางส้าน ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61(บ้านห้วยยะอุ) ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง