ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนภัทรวิทยา ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง