ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ซ.ตก. 07021 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุใหม่ ซ.ตก. 07024 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านปูเต้อ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง ซ.ตก. 07019 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง