ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียน ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่สอด ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลจันทรศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณศึกษา ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลามศึกษา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลการุณย์ ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนอิสลาม ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง