ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ซ.รพช. ตก. 3114 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านวังผา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง