ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง