ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา(จุดเรียนกิ่วสามล้อ) ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ซ.1175 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ซ.รพช. ตก. 3114 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ซ.รพช. ตก. 3114 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ซ.ตก. 07028 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.105 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านวังผา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง