ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนวัดยางโอง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านยางโองนอก ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนประชาพัฒนา ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนศรีวิทยา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนรอดบำรุง ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสว่างวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนเสริมปัญญา ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง