ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานเต็ง ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองร่ม ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง