ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านคลองขวาง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านพุสะแกกิตติคุณ ซ.ตก. 2013 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ซ.ตก. 2013 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านไร่ ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง