ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสามไร่ ซ.ตก. 03008 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทพประทาน ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนผดุงปัญญา ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง