ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านวัวปลาเซือม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านศรีธน ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาเชือก ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโคกสี ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านดงอินำ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองยอ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองคอง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาเลียง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาเหนือ ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการนาแก ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านแขนนาง ซ.แขนนาง-วังยาง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองห้าง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาคู่ ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนดอนโทน ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ. อุปถัมภ์) ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนนาแกพิทยาคม ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาโสก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนธารน้ำใจ ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านจอมมณี ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ซ.223 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ ซ.223 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก ซ.223 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง