ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร ซ.212 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านดอนนางหงษ์ ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านกุดฉิม ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ซ.212 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านสร้างแห่ ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนประชามิตรวิทยา ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนมรุกขนคร ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนกุดแคน ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม(พนมพิทยาคาร) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านหัวดอน ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซ.223 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านนาหนาด ซ.223 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ซ.212 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนโปร่งหนองเปง ซ.212 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านนาคำ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ซ.212 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงเรียนบ้านโสกแมว ซ.2104 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง