ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนโพธิ์ไทรนานักเทพ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว(ยาสูบสงเคราะห์) ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนายาง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านพืชผล ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนางัว ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านแพงโคก ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านม่วงชี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนลังกาพิทยาคม ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านโคกยาว ซ.212 อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนากระแต้ ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนวัดโคกชาด ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงเรียนบ้านไชยศรี ซ.212 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง