ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนปลาปากวิทยา ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านวังสิม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนอนุบาลมีสุข ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบางกอก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านนาขาม ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนหนองกกคูณ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านกุงโกน ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโพนทัน ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนโนนสวรรค์ ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2276 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง