ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนทา ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโนต ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ซ.212 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านทันสมัย ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ซ.AH15 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนามะเขือ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกุดตาไก้ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ซ.212 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านคำเตย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกลาง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านโพนแพง ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดงก้อม ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านดงยอ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านกลางน้อย ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง